Chương trình của trường

Chương trình của trường

Phát triển từ chương trình của Bộ, được cụ thể hóa bằng bộ sách biên soạn riêng của trường. Đây là một lợi thế mà ở nơi khác không có 

Chuẩn đầu ra

Chương trình cung cấp kiến thức nâng cao để học sinh:

+ Đạt 8-10 điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

+ Đủ khả năng trúng tuyển vào các trường đại học công lập

Môn học chính

Học sinh học phân ban ngay từ lớp 10. Học sinh tự chọn Ban A (Khoa học tự nhiên) hoặc Ban D (Khoa học xã hội). Số tiết học tăng mạnh so với phân phối của Bộ là để dành cho giờ học nâng cao.

Ban A

Toán Văn Anh Hóa Sinh

Phân phối của Bộ

3 3 3 2 2

1

Hệ thống Anhxtanh  8 4 4 6 6

2

 

Ban D

Toán Văn Anh Sử Địa Công dân

Phân phối của Bộ

3 3 3 1 1

1

Hệ thống Anhxtanh  8 6 6 2 2

2

 

Lộ trình học tập

Chương trình của Bộ 2,5 năm > Ôn thi 0,5 năm > Tốt nghiệp THPT

Năm học và thời gian học

Mỗi năm học 11 tháng, chia thành 3 học kỳ. Mỗi tuần học 8-10 buổi tùy ban học và lớp 

 

HK mùa hè

Học kỳ I Học kỳ II
KỲ IA KỲ IB KỲ IIA

KỲ IIB

 

Hình thức học

Học tập trung: học chung cả lớp tất cả các môn.  

Học tách nhóm: lớp tách thành 2 nhóm theo trình độ. Học nâng cao các môn chính ban 

Phương pháp giảng dạy

Phát triển năng lực, tích hợp liên môn và các phương pháp dạy học tiên tiến, tăng tính tương tác, học qua dự án và trải nghiệm thực tế.

Giờ học nâng cao học sinh được hệ thống hóa kiến thức, vừa ôn luyện vừa nâng cao. Học sinh được dạy cách làm bài thi đạt điểm cao. 

Tài liệu học tập

Bộ sách riêng của trường

Khảo thí

Mỗi năm học thi 5 lần, bao gồm thi chất lượng giữa học kỳ I và II, thi cuối học kỳ mùa hè, học kỳ I và học kỳ II.

Lớp 12 thi thử Trung học quốc gia 3 lần.

Xếp thứ sau mỗi kỳ thi để theo dõi sự tiến bộ hay tụt hạng của học sinh.

Điểm thi dưới 5 phải học lại.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *