Chương trình tú tài Mỹ

1 Tháng Ba, 2020

Lựa chọn học chương trình quốc tế nào

Các cách lựa chọn học chương trình quốc tế hiện nay.
1 Tháng Ba, 2020

Tại sao chọn chương trình Mizzou

Bằng Tú tài Mỹ là một ba tấm bằng tú tài chuẩn quốc tế có uy tín nhất hiện nay.
1 Tháng Ba, 2020

Các môn học

Chương trình Mizzou gồm 4 môn học tương ứng với 6 học phần
1 Tháng Ba, 2020

Lộ trình học tập và giáo viên

Giảng dạy là các giáo viên đạt tiêu chuẩn hoặc cao hơn tiêu chuẩn của Trường trung học thực hành Đại học sư phạm Missouri