Địa chỉ:

Trường THPT Anhxtanh

169, đường Nguyễn Ngọc Vũ,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

024 3232 3264 - 0966 711 311

Xin mời liên hệ với chúng tôi

E-mail:

Các vấn đề chung: ax@anhxtanh.edu.vn
Tuyển sinh: ts@anhxtanh.edu.vn
Tuyển dụng: td@anhxtanh.edu.vn
Dịch vụ: dv@anhxtanh.edu.vn
Học phí: hp@anhxtanh.edu.vn