Chưa được phân loại

18 Tháng Ba, 2020

K6-A3

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN HOÀNG SA Nguyễn Quỳnh Anh Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Duy Anh B Phạm […]
19 Tháng Ba, 2020

K6-A4

Giáo viên chủ nhiệm: TẠ TUẤN PHƯƠNG Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Đỗ Ngọc Ánh Nguyễn Văn Bình Đào Quang Duy Hoàng Trọng Duy […]
19 Tháng Ba, 2020

K7-A1

Giáo viên chủ nhiệm: ĐÀO TUẤN ĐẠT Phạm Phương Anh Phạm Quang Anh Vũ Hoàng Anh Nguyễn Thị Minh Châu Nguyễn Hoàng Đạo […]
19 Tháng Ba, 2020

K7-A2

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN PHI HÙNG Lê Việt Anh Nguyễn Kim Anh Nguyễn Tuấn Anh Trần Duy Anh Trần Mai Anh […]
21 Tháng Ba, 2020

K7-A4

Giáo viên chủ nhiệm: TẠ TUẤN PHƯƠNG Lý Thùy Anh Phan Quỳnh Anh Lê Doãn Bình Đặng Trần Tiến Đông Nguyễn Phạm Doanh […]
21 Tháng Ba, 2020

K7-A5

Giáo viên chủ nhiệm: NGÔ THỊ KIM ANH Trần Nam Anh Chu Phương Anh Đặng Quỳnh Anh Hồ Quang Anh Lê Đức Anh […]
24 Tháng Ba, 2020

K7-A6

Giáo viên chủ nhiệm: CAO TRUNG KIÊN Nguyễn Hà Chí An Bùi Quang Anh Đỗ Tuấn Anh Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Vân […]
30 Tháng Ba, 2020

K7-A7

Giáo viên chủ nhiệm: HÀ THỊ THU THỦY Đào Phương Anh Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Việt Anh Bùi Ngọc Ánh Hồ Ngọc Bích […]
30 Tháng Ba, 2020

K7-A3

Giáo viên chủ nhiệm: PHẠM QUỐC HƯNG Bùi Minh Anh Nguyễn Tuấn Anh Trần Nam Anh Hồ Ngọc Bích Nguyễn Thị Minh […]
23 Tháng Tư, 2020

K8-A1

Giáo viên chủ nhiệm: HOÀNG ĐỨC ĐÔNG Đỗ Lê Mỹ Anh Hoàng Bảo Anh Hoàng Huyền Anh Lê Đức Anh Phí Hoàng […]
23 Tháng Tư, 2020

K8-A2

Giáo viên chủ nhiệm: TRẦN THIÊN ĐỨC Đặng Phương Anh Hoàng Phương Anh Hoàng Thi Anh Lê Hoàng Anh Phạm Tuấn Anh Phùng […]
23 Tháng Tư, 2020

K8-A3

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ HUYỀN Dương Hiển Anh Vũ Quang Anh Đỗ Nguyễn Phương Chi Phan Đức Cường Nguyễn Vũ Đạt […]