Chưa được phân loại

11 Tháng Ba, 2020

K2-A5

Giáo viên chủ nhiệm: PHAN THỊ THỌ Hoàng Thùy Duyên Nguyễn Ngọc Hương Lê Hồng Minh Bùi Phương Thảo Trần Xuân An Bùi […]
16 Tháng Ba, 2020

K3-A1

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN HOÀNG SA Dương Quỳnh Anh Nguyễn Việt Anh Vũ Thị Bình Nguyễn Văn Chiến Nhữ Quốc Chiến Phạm […]
16 Tháng Ba, 2020

K3-A2

Giáo viên chủ nhiệm: NGÔ THỊ THÚY VÂN Nguyễn Minh Anh Vũ Kim Anh Vũ Kim Chi Ngô Tuyết Chinh Nguyễn Việt Cường […]
16 Tháng Ba, 2020

K3-A3

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nguyễn Phương Anh Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Xuân Bách Phạm Phú Cường Nguyễn Văn Đức […]
16 Tháng Ba, 2020

K3-A4

Giáo viên chủ nhiệm: ĐẶNG HỒNG NGỌC Lê Ngọc Anh Lê Phương Anh Nguyễn Ngọc Anh Phạm Công Bình Phạm Linh Chi Nguyễn […]
16 Tháng Ba, 2020

K3-A5

Giáo viên chủ nhiệm: TẠ TUẤN PHƯƠNG Nguyễn Hoàng Anh Đỗ Linh Chi Doãn Quý Đạt Vũ Trường Giang Nguyễn Minh Hằng Hoàng […]
16 Tháng Ba, 2020

K4-A1

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ HOÀI KHANH Vương Tuấn Anh Vương Hải Bằng Trần Thành Đạt Nguyễn Việt Dũng Trần Thanh Hải […]
17 Tháng Ba, 2020

K5-A1

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Bùi Phương Anh Lê Thị Minh Anh Nguyễn Lan Anh Lê Linh Chi Nguyễn Mạnh […]
17 Tháng Ba, 2020

K5-A2

Giáo viên chủ nhiệm: HOÀNG ĐỨC ĐÔNG Đặng Hoài Anh Nguyễn Lan Anh Nguyễn Tuấn Anh Phan Minh Anh Trịnh Minh Anh Phan […]
18 Tháng Ba, 2020

K5-A3

Giáo viên chủ nhiệm: TRẦN BÁ MINH Đỗ Duy Anh Nguyễn Phương Anh Ngô Phương Chi Nguyễn Việt Cường Nguyễn Đức Đạt Trần […]
18 Tháng Ba, 2020

K6-A1

Giáo viên chủ nhiệm: TRẦN BÁ MINH Bùi Thị Lan Anh Lê Quang Anh Lê Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh Vũ Hoàng Anh […]
18 Tháng Ba, 2020

K6-A2

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THÀNH SƠN Nguyễn Minh An Phạm Thành Công Phạm Quốc Đạt Đặng Hồng Điệp Đỗ Thu Hiền Đinh […]