Anhxtanh Calendar
0

Đây là TKB của 2 tuần học mở (ANHXTANH OPEN CLASS) để các bạn lớp 10 làm quen với việc học ở cấp 3. Các thầy sẽ tập trung hướng dẫn cách học các môn học chính và làm quen với các em.

Chuyển động Anhxtanh
0

“Chúng ta tự đọc lại diễn văn khai trường vào lúc chúng ta muốn. Ở trường Anhxtanh sẽ không có diễn văn nào được đọc trên micro theo cách truyền thống. Ngày khai giảng, 28/8 hàng năm, các thành viên mới và cũ của đại gia đình Anhxtanh gặp gỡ nhau nói chuyện về…

1 2 3 12